fbpx
@okamzitepodnikanie.sk 0918 273 792  

Okamžitá spoločnosť (s.r.o.)

Zakúpenie Okamžitej spoločnosti je vhodnou voľbou umožňujúcou okamžité začatie podnikania a plnenia podnikateľských plánov bez zbytočného čakania či vkladania finančných prostriedkov do základného imania spoločnosti v zákonom stanovenej minimálnej výške. Na výber je pripravených niekoľko Okamžitých spoločností určených výlučne na predaj s garanciou istoty úplne nových spoločností bez záväzkov či vykonávania podnikateľskej aktivity. Okamžitú spoločnosť Vám pripravíme podľa vašich požiadaviek. Akákoľvek zmena údajov o spoločnosti vrátane obchodného mena, sídla, predmetu činnosti, konateľa alebo spoločníka je bezplatná.

  • rýchly a jednoduchý začiatok podnikania
  • splatené základné imanie vo výške 5 000 €
  • spoločnosť je už zapísaná v obchodnom registri
  • pridelené daňové identifikačné číslo
  • bez akýchkoľvek záväzkov či pohľadávok
  • bez účtovných pohybov
  • bezplatná zmena obchodného mena spoločnosti
  • bezplatná zmena sídla spoločnosti
  • bezplatné pridanie predmetu činnosti a iné zmeny
  • 100% istota úplne novej spoločnosti

Založenie alebo odkúpenie Okamžitej S.R.O.?

Neviete sa rozhodnúť?