fbpx
sro@okamzitepodnikanie.sk 0918 273 792  

Založenie alebo Odkúpenie okamžitej S.R.O.?

Založenie S.R.O. Kúpa Okamžitej S.R.O.
Bez vkladania 5 000 EUR na účet
Príprava dokumentácie do 24 hodín do 24 hodín
Začatie podnikateľskej činnosti dňom zápisu do
obchodného registra
od 24 hodín
ihneď po podpise zmluvy
Nákup majetku do spoločnosti dňom zápisu do
obchodného registra
od 24 hodín
ihneď po podpise zmluvy
Zápočet nákladov spoločnosti dňom zápisu do
obchodného registra
od 24 hodín
ihneď po podpise zmluvy
Odpočet DPH (platca DPH) dňom vydania osvedčenia
o pridelení IČ DPH
(20-60 dní od zápisu do OR)
od 24 hodín
ihneď po podpise zmluvy
Možnosť spätnej fakturácie
Vydané živnostenské oprávnenie
Registrácia na daňovom úrade
Možnosť okamžitého založenia bankového účtu
Poplatok za založenie voľnej živnosti 0 EUR 0 EUR
Poplatok za založenie remeselnej alebo viazanej živnosti 7,50 EUR 7,50 EUR
Súdny poplatok za založenie spoločnosti 150 EUR
(elektronické podanie)
150 EUR
zahrnutý v cene
Súdny poplatok za zápis zmeny do obchodného registra 33 EUR
zahrnutý v cene
Zmena údajov spoločnosti a príprava dokumentácie pre zápis zmeny
(obchodné meno, sídlo, konateľ, spoločník, predmet činnosti a iné …)
bezplatne
Cena komplet vrátane právnej dokumentácie, spracovania,
administratívnej prípravy a iných súvisiacich úkonov
219 EUR od 399 EUR
Odporúčanie Začínajúci podnikateľ Aktívny podnikateľ
Založiť S.R.O. Kúpiť S.R.O.