fbpx
@okamzitepodnikanie.sk 0918 273 792  

Založenie alebo Odkúpenie okamžitej S.R.O.?

Založenie
S.R.O.
Kúpa Okamžitej S.R.O.
Bez vkladania 5 000 EUR na účet
Príprava dokumentácie do 24 hodín do 24 hodín
Začatie podnikateľskej činnosti dňom zápisu do
obchodného registra
od 24 hodín
ihneď po podpise zmluvy
Nákup majetku do spoločnosti dňom zápisu do
obchodného registra
od 24 hodín
ihneď po podpise zmluvy
Zápočet nákladov spoločnosti dňom zápisu do
obchodného registra
od 24 hodín
ihneď po podpise zmluvy
Odpočet DPH (platca DPH) dňom vydania osvedčenia
o pridelení IČ DPH
(do 21 dní od podania žiadosti)
od 24 hodín
ihneď po podpise zmluvy
Platca DPH – registrácia za platcu DPH podľa § 4 zákona o DPH, bez nutnosti dokladania požadovaných podkladov k preukázaniu materiálneho technického a personálneho vybavenia spoločnosti s rizikom miestneho zisťovania zo strany daňového úradu v sídle spoločnosti
Možnosť okamžitej fakturácie
Vydané živnostenské oprávnenie
Registrácia na daňovom úrade do 30 dní po zápise do OR
Možnosť okamžitého založenia bankového účtu
Poplatok za založenie voľnej živnosti 0 EUR 0 EUR
Poplatok za založenie remeselnej alebo viazanej živnosti 7,50 EUR 7,50 EUR
Súdny poplatok za založenie spoločnosti 150 EUR
(elektronické podanie)
150 EUR
zahrnutý v cene
Súdny poplatok za zápis zmeny do obchodného registra 33 EUR
zahrnutý v cene
Zmena údajov spoločnosti a príprava dokumentácie pre zápis zmeny
(obchodné meno, sídlo, konateľ, spoločník, predmet činnosti a iné …)
bezplatne
Cena komplet vrátane dokumentácie, spracovania,
administratívnej prípravy a iných súvisiacich úkonov
219 EUR od 399 EUR
Založiť S.R.O. Kúpiť S.R.O.