fbpx
@okamzitepodnikanie.sk 0918 273 792  

Odkúpenie spoločnosti (s.r.o.)

Spôsobom zbavenia sa nepotrebnej spoločnosti s cieľom získania možného výnosu či zníženia nákladov pre výmaz spoločnosti je ponúknutie spoločnosti na predaj. Cenová ponuka je závislá od dopytu a ponuky na trhu rovnako ako každá iná obchodovateľná komodita. Výrazným faktorom ovplyvňujúcim cenovú ponuku je registrácia spoločnosti na daňovom úrade ako platca DPH a rovnako tak vedenie spolu so spracovaním účtovníctva spoločnosti. Ďalšími podstatnými faktormi sú výška záväzkov či pohľadávok, súdne procesy, exekúcie a iné faktory ovplyvňujúce ponúknutú cenu za odkúpenie spoločnosti. V prípade záujmu o odpredaj vašej spoločnosti, prosím vyplňte nižšie uvedený formulár.