fbpx
@okamzitepodnikanie.sk 0918 273 792  

Cenník poskytovaných služieb

Popis služby Cena € + Poplatky € / Iné informácie Objednať službu
Založenie živnosti 25 € + 0 € voľná živnosť
+ 7,5 € viazaná, remeselná živnosť
ONLINE
Pozastavenie / Obnovenie živnosti 25 € koncová cena vrátane poplatkov ONLINE
Okamžitá S.R.O. od 399 € koncová cena uvedená v ponuke ONLINE
Zápis zmeny do obchodného registra
+ zmena obchodného mena spoločnosti
+ zmena sídla spoločnosti
+ vymenovanie/odvolanie konateľa
+ zmena osobných údajov (konateľ, spoločník)
+ pridanie/zrušenie živnosti
+ iné zmeny
66 € +
25 €
25 €
45 €
25 €
25 €
dohodou
súdny poplatok v cene
„úspora 20 % pri zápise viacerých zmien
pri jednom podanom návrhu“
Objednať
Prevod S.R.O. na inú osobu 199 € + súdny poplatok 33 € Objednať

* Spoločnosť nie je platcom DPH. Potrebné overenie podpisov nie je zahrnuté v cene.

Popis služby Cena a poplatky €
Založenie živnosti

25 € - ONLINE
+ 0 € voľná živnosť
+ 7,5 € viazaná, remeselná živnosť

Pozastavenie / Obnovenie živnosti 25 € - ONLINE
koncová cena vrátane poplatkov
Okamžitá S.R.O. od 399 € - ONLINE
koncová cena uvedená v ponuke
Zápis zmeny do obchodného registra
66 € - Objednať
+ 25 € zmena obchodného mena
+ 25 € zmena sídla spoločnosti
+ 45 € zmena konateľa
+ 25 € zmena osobných údajov
+ 25 € pridanie/zrušenie živnosti
+ dohodou, iné zmeny
súdny poplatok v cene
„úspora 20 % pri zápise viacerých zmien pri jednom podanom návrhu“
Prevod S.R.O. 199 € - Objednať
+ 33 € súdny poplatok

* Spoločnosť nie je platcom DPH. Potrebné overenie podpisov nie je zahrnuté v cene.