fbpx
sro@okamzitepodnikanie.sk 0918 273 792  

Cenník poskytovaných služieb

Popis služby Cena € + Poplatky € / Iné informácie Objednať službu
Založenie živnosti 25 € voľná živnosť 0 €,
viazaná, remeselná živnosť 7,5 €
ONLINE
Pozastavenie / Obnovenie živnosti 25 € koncová cena vrátane poplatkov ONLINE
Založenie spoločnosti (S.R.O.) 219 € súdny poplatok 150 € je zahrnutý v cene
+ poplatok za vydanie živnosti
ONLINE
Založenie spoločnosti (S.R.O.) – platca DPH 449 € súdny poplatok 150 € je zahrnutý v cene
+ poplatok za vydanie živnosti
Objednať
Okamžitá spoločnosť od 399 € koncová cena uvedená v ponuke ONLINE
Realitná kancelária 999 € koncová cena vrátane súdneho poplatku ONLINE
Zápis zmeny do obchodného registra
+ zmena obchodného mena spoločnosti
+ zmena sídla spoločnosti
+ vymenovanie/odvolanie konateľa
+ zmena osobných údajov (konateľ, spoločník)
+ pridanie/zrušenie živnosti
+ iné zmeny
66 € +
25 €
25 €
45 €
25 €
25 €
dohodou
súdny poplatok je zahrnutý v cene
úspora 20 % pri zápise viacerých zmien
pri jednom podanom návrhu
Objednať
Likvidácia / Výmaz spoločnosti 209 € + súdny poplatok 33 €
+ 20 € uverejnenie v obchodnom vestníku
Objednať
Prevod spoločnosti na inú osobu 199 € + súdny poplatok 33 € Objednať
Zlúčenie spoločnosti dohodou cena sa odvíja od výšky základného imania Objednať

* Spoločnosť nie je platcom DPH. Potrebné overenie podpisov nie je zahrnuté v cene.